Gwybodaeth i gyflenwyr posibl:Darparu cyfarpar critigol a chyfarpar diogelu personol (PPE)

Business Wales PPE supplies

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda busnes a diwydiant i gael cyflenwadau o gyfarpar critigol, gan gynnwys cynhyrchion glanhau a PPE i weithwyr rheng flaen sy'n wynebu prinder yn ystod yr achosion o COVID 19.  

Os ydych yn gyflenwr PPE neu offer hanfodol eisoes neu os ydych yn gallu darparu unrhyw gymorth ychwanegol ar weithgynhyrchu, ail-greu cynhyrchion neu arloesi, cysylltwch â'r Ganolfan Gwyddor Bywyd drwy eu porth arloesi: https://lshubwales.com/call-industry-collaboration-fight-coronavirus 

Cefnogi adeiladu ychwanegol a llety dros dro ar gyfer y GIG 

Dylai unrhyw gyflenwyr sy'n gallu cynnig cymorth yn benodol ar gyfer cynllunio, adeiladu a gweithredu llety ychwanegol/dros dro ar gyfer y GIG gofrestru eu diddordeb yn HSS. COVID-19. PlanningCell@gov.Cymru 

Ar gyfer unrhyw gynigion eraill o gefnogaeth 

Os rydych yn gallu cynnig unrhyw gymorth arall, nad yw'n uniongyrchol gysylltiedig ag offer meddygol neu PPE, hoffai ein timau rhanbarthol glywed gennych. Byddwn yn nodi pob cynnig ar lefel ranbarthol a lleol. I gofrestru cynigion o'r math yma, a wnewch gwblhau y ffurlen arlein canlynol yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ebrill 2020