CCOVID-19: Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig CThEM ac ebostiau sgam

Mae cynllun newydd Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig i gynorthwyo pobl hunan-gyflogedig sydd wedi eu heffeithio’n andwyol gan COVID-19 wedi ei gyhoeddi.

Yn anffodus, bu cynnydd mewn ebostiau, galwadau a negeseuon testun. Os bydd rhywun yn cysylltu yn honni eu bod o CThEM yn dweud bod cymorth ariannol ar gael neu bod ad-daliadau trethi yn ddyledus, ac yn gofyn i chi glicio ar ddolen neu roi gwybodaeth megis eich enw, manylion cerdyn credyd neu fanylion banc, peidiwch ag ymateb.

Ni fydd CThEM byth yn cysylltu â chi’n ddi-rybudd i ofyn am y manylion hyn.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Ebrill 2020