Covid-19: Cymorth i fusnesau trwy ohirio taliadau TAW a Threth Incwm

Mae newidiadau dros dro wedi eu gwneud i daliadau TAW y mae eu disgwyl rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020 I helpu busnesau i reoli eu llif arian.

Os ydych chi’n fusnes sydd wedi eich cofrestru yn y DU ar gyfer TAW ac mae gennych daliad yn ddyledus rhwng 20 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2020, mae gennych ddewis i:

  • ohirio’r taliad tan ddyddiad diweddarache
  • pay the VAT due as normal

Rhagor o wybodaeth yma .

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Ebrill 2020