Canghellor yn cyhoeddi cynllun benthyciadau gyda 100 y cant o gefnogaeth y llywodraeth i fusnesau bach

s300_HMT_buiding_plaque

Ar 27ain Ebrill, cyhoeddodd y Canghellor, Rishi Sunak, gynllun benthyciadau newydd a fydd yn galluogi rhai o fusnesau lleiaf y DU i fenthyca rhwng £2,000 a £50,000 gan roi rhagor o gymorth trwy’r argyfwng presennol.  Mae hyn oll ar ben cynlluniau eraill fel grantiau i fusnesau, gohirio trethi a’r cynllun cadw swyddi

Bydd ceisiadau’n agor ddydd Llun 4 Mai am 9:00am, a bydd cwmnïau’n gallu cael benthyciadau trwy rwydwaith o fenthycwyr achrededig.

Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 100 y cant i sefydliadau sy’n rhoi benthyg ac yn talu unrhyw ffioedd a llog am y 12 mis cyntaf.

Ni fydd angen cwblhau unrhyw brofion o ddichonoldeb busnesau a bydd angen i fusnesau lenwi ffurflen syml, gyflym a chyffredin yn unig.  Ni fydd angen i fusnesau brofi trosiant yn y broses geisio.

 

Rhagor o wybodaeth ar ddatganiad y Canghellor yma 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Ebrill 2020