Cymorth Tŷ'r Cwmnïau i Fusnesau Sy'n Teimlo Effaith COVID-19

Rhoddir cymorth ychwanegol i fusnesau i'w helpu i gyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol o dan newidiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Bydd Tŷ'r Cwmnïau yn oedi'r broses ddiddymu dros dro, i atal cwmnïau rhag cael eu diddymu. Bydd hyn yn rhoi’r amser sydd ei angen ar fusnesau yr effeithir arnynt gan y coronafirws i ddiweddaru eu cofnodion a’u helpu i osgoi cael eu dileu oddi ar y gofrestr.

Yn ogystal, byddant yn trin cwmnïau sy'n cael cosb ffeilio hwyr oherwydd COVID-19 gyda thosturi.

Mae'r newyddion hyn yn adeiladu ar fesurau a weithredwyd eisoes gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, sy'n rhoi'r gallu i fusnesau wneud cais am estyniad 3 mis i ffeilio cyfrifon gyda Thŷ'r Cwmnïau.

Mae manylion pellach i’w gweld yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Ebrill 2020