Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes i Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafirws (CLBILS)

Agorodd Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes i Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafirws (CLBILS) ddydd Llun 20 Ebrill 2020 i alluogi busnesau maint canolig a mawr y mae’r coronafirws wedi effeithio arnynt, i hwyluso mynediad i gyllid.

Bydd y cynllun ar gael i fusnesau maint canoli a mawr sydd â throsiant o dros £45 miliwn.

Gwybodaeth Bellach

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ebrill 2020