Coronafeirws (COVID-19): canllawiau i fusnesau'r DU sy'n masnachu'n rhyngwladol

Mae canllawiau ar sut i gadw masnach allforio ddiogel yn ystod yr argyfwng coronafeirws wedi ei gyhoeddi gan lywodraeth y DU gan gyfathrebu’n uniongyrchol gyda 160,000 o allforwyr a buddsoddwyr.

 

Ynghyd â chyngor ar ba gymorth ariannol sydd ar gael i gwmnïau i reoli effeithiau coronafeirws, bydd yr Adran ar gyfer Masnachu Rhyngwladol (DIT) yn rhoi cymorth gydag awdurdodau tollau i sicrhau bod cynhyrchion busnesau yn clirio’n llyfn, ac i gynnig cyngor ar eiddo deallusol a materion eraill sy’n ymwneud â dilyniant busnes.

 

Rhagor yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Ebrill 2020