Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws: System hawlio'n fyw nawr

Hawliwch 80% o gyflog eich cyflogeion yn ogystal â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr a phensiynau, os ydyn nhw ar gyfnod o seibiant oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Cliciwch yma i gysylltu â gwefan Llywodraeth y DU sy’n rhoi’r holl wybodaeth y bydd angen arnoch chi i wneud eich cais, gan gynnwys manylion am:

  • Cyn i chi ddechrau
  • Beth fydd ei angen arnoch chi
  • Sut i wneud cais
  • Ar ôl gwneud cais
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Ebrill 2020