AVoptics Ltd o Gwmbrân yn falch o gefnogi meddygon Llundain gyda gorchuddion Wynebau

 1-1avoptics-logo

 Mae’r cwmni technoleg, AVoptics, gydag adran ymchwil ym Mharc Busnes Tŷ Coch, Cwmbrân yn arbenigo mewn darparu a datblygu opteg ffibr o ansawdd uchel ac atebion ffotonig ar gyfer defnydd mewn amgylcheddau llym.

Nawr, mae eu cyfleusterau offeru a phrototeip, sy’n cael eu defnyddio fel arfer ar gyfer datblygu systemau optegol, wedi cael eu defnyddio’n wahanol ac wedi galluogi gwyddonwyr, technegwyr a pheirianwyr ardderchog y tîm i gynhyrchu a chyflenwi gorchuddion wynebau i feddygon yn Llundain.

Yn ddiweddar mae AVoptics wedi bod yn gweithio gydag Airbus a Llywodraeth Cymru trwy raglen Endeavr i ddatblygu strwythurau printiedig 3D y genhedlaeth nesaf ar  gyfer marchnadoedd awyrofodol

Dywedodd Andrew Lee, Cyfarwyddwr Technegol gydag AVoptics  “Defnyddion ni ddyluniad cod agored ar gyfer gorchuddion wyneb a gymeradwywyd yn wreiddiol gan Weinyddiaeth Iechyd Tsieca.  Roedd defnyddio dyluniad a oedd yn hysbys ac wedi ei brofi’n golygu nad oedd rhaid i ni ddechrau o’r dechrau.  Mae ein gwaith gyda rhaglen Endeavr wedi ein rhoi ni mewn lle da i ddefnyddio’n gwybodaeth ac argraffwyr i ddechrau cynhyrchu’r cyfarpar yma.” 

Aeth Andy ymlaen “Fe wnaethom ni ddosbarthu 50 gorchudd i Lundain i gychwyn ac er mai dim ond capasiti cyfyngedig sydd gennym ni, mae’r argraffwyr yn rhedeg 24 awr y dydd a byddwn ni’n gwneud cymaint o orchuddion ag y medrwn ni.  Rydym yn edrych hefyd ar rai syniadau posibl eraill, er enghraifft, y defnydd o ddulliau diheintio trwy olau uwchfioled di gyffwrdd.  Rydym yn hynod o falch o fod yn cefnogi’r GIG yn y ffordd yma.” 

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen “Rwy’n falch o glywed fod busnes technoleg lleol fel AVoptics yn defnyddio’u sgiliau i gefnogi’r sector gofal iechyd a helpu gyda chyflenwad cyfarpar diogelwch. Hoffem ddiolch i Andy a’r tîm ar eu hymdrechion.”

Mae AVoptics yn un o gwmnïau Canolfan Arloesi Busnes Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân sy’n cefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg uchel eu twf.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Ebrill 2020