Lansio grŵp Facebook ar gyfer busnesau bwyd

Oherwydd Covid-19, mae angen brys ar rhai cwmnïau bwyd a diod i ddod o hyd i lafur ychwanegol tra gall eraill fod yn ei chael hi'n anodd cynnal lefelau gwaith oherwydd dirywiad yn y gwasanaeth bwyd neu'r farchnad allforio.


Mae Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod wedi creu Grŵp Facebook sy'n gweithredu fel adnodd ar gyfer busnesau bwyd a diod ledled Cymru i hysbysebu cyfleoedd gweithlu. Os oes angen staff medrus ar eich cwmni, gallwch hysbysebu'ch cyfleoedd sydd ar gael yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Ebrill 2020