Mae FinTech angen eich adborth ar gyfer Pecyn Cymorth Arloesol

Mae FinTech Cymru yn rhan o rwydwaith FinTech y DU sy’n bwydo gwybodaeth i’r ddialog gyson gyda’r llywodraeth a’r rheoleiddwyr sydd wedi bod yn digwydd yn ystod yr wythnosau diweddar.

 
Cyn lansio’r cynllun ym mis Mai, fel y nodwyd uchod, mae gennym gyfle pellach i gyflwyno adborth ar draws y sector FinTech yn y DU i swyddogion Trysorlys EM, yn enwedig gan fuddsoddwyr a sylfaenwyr, ar y meini prawf cymhwystra ar gyfer y cymorth. Bydd eich barn chi, fel bob amser, yn hollbwysig o ran ein helpu i gyflwyno barn FinTech y DU i’r llywodraeth
 
Cysylltwch â ni yn uniongyrchol gydag unrhyw adborth i info@fintechwales.org

 

Rhagor o wybodaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ebrill 2020