Grantiau cyntaf y Gronfa Cadernid Economaidd i gael eu talu i fusnesau

Welsh_Government_logo

Ers iddo agor i geisiadau wythnos yn ôl, mae ail gam y gronfa wedi derbyn bron 9,000 o geisiadau am gymorth.    

Oherwydd maint y galw, cynyddodd Llywodraeth Cymru y cyllid ar gyfer y cam hwn i £300 miliwn.  Mae oddeutu 700 o geisiadau yn cael eu gwerthuso yn ddyddiol, gyda’r rhai cyntaf bellach wedi’u cymeradwyo ar gyfer eu talu.  

Bydd saib yn y gronfa ddydd Llun 27 Ebrill yn dilyn y nifer fawr o geisiadau 

Dywedodd Gweinidog yr Economi y bydd hyn yn rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru ystyried pa gymorth pellach y mae busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol i angen. 

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Ebrill 2020