Elusennau rheng flaen i dderbyn cyllid o £ 750 miliwn

Bydd elusennau ledled y DU yn derbyn pecyn cymorth o £ 750 miliwn i sicrhau y gallant barhau â'u gwaith hanfodol yn ystod yr achosion o coronafirws

• Cronfa o £ 750 miliwn ar gyfer elusennau rheng flaen ledled y DU - gan gynnwys hosbisau a'r rhai sy'n cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig

• £ 360 miliwn yn uniongyrchol gan adrannau'r llywodraeth a £ 370 miliwn ar gyfer elusennau llai, gan gynnwys trwy grant i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

• Bydd llywodraeth y DU yn cynnig yr un swm a’r rhoddion i’r Ymddiriedolaeth Argyfyngau Genedlaethol fel rhan o ddigwyddiad codi arian ‘Big Night In’ y BBC yn ddiweddarach y mis hwn - gan addo isafswm o £ 20 miliwn

Gwybodaeth lawn yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Ebrill 2020