Gweithwyr ar seibiant i dderbyn hawl i absenoldeb rhiant llawn

s300_beis-sign-1vs

Bydd  gan weithwyr sydd ar seibiant, sy'n bwriadu cymryd absenoldeb mabwysiadu neu absenoldeb rhiant â thâl, yr hawl i gyflog yn seiliedig ar eu henillion arferol yn hytrach na chyfradd tâl seibiant.

  • Bydd tâl i weithwyr ar seibiant sy'n cymryd absenoldeb sy'n gysylltiedig â theuluoedd yn cael ei gyfrifo ar sail enillion arferol yn hytrach na chyflog seibiant
  • bydd enillion llawn yn berthnasol i Dâl Mamolaeth, Tâl Tadolaeth, Cyflogau Rhieni a Rennir, Tâl Profedigaeth i Rieni a Thâl Mabwysiadu
  • bydd yn sicrhau nad yw gweithwyr sydd ar fin cymryd absenoldeb sy'n gysylltiedig â theuluoedd yn cael eu cosbi am eu bod ar seibiant

Darllenwch mwy

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Ebrill 2020