Grantiau Smart Innovate UK: Ceisiadau nawr ar agor

smart grants

Grantiau Smart Innovate UK: Ceisiadau nawr ar agor

Smart yw’r enw newydd am raglen ‘Cyllid grant agored’ Innovate UK.

Mae Innovate UK, rhan o Ymchwil ac Arloesi y DU, yn buddsoddi hyd at £25 miliwn yn y syniadau mwyaf masnachol hyfyw ac arloesol. Rhaid i’r holl gynigion ganolbwyntio ar fusnes.

Croesewir ceisiadau o gan unrhyw faes technoleg a gellir eu cymhwyso i unrhyw ran o’r economi, er enghraifft, ond nid yn gyfyngedig i’r isod:

  • y celfyddydau, dylunio a’r cyfryngau
  • y diwydiannau creadigol
  • gwyddoniaeth neu beirianneg

Dyddiad cau: 27 Mai 2020

 

Mwy o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28th Ebrill 2020