Secondiadau Ysgolheigion Arloesi: gwyddorau biofeddygol, llinyn 2 ar agor nawr

Biomedical secondments

 Mae UKRI yn gwahodd ceisiadau gan unigolion o unrhyw ddisgyblaeth sy’n dymuno treulio hyd at 36 mis (llawn amser neu ran amser) ar secondiad yn y sector gwyddorau biofeddygol. Mae 3 llinyn unfath yn cael eu cynnal. Mae Llinyn 2 yn cau 13 Mai 2020.

Amcanion yr alwad yw:

  • creu agorfa rhwng sectorau trwy alluogi symudedd o ran gyrfa
  • hybu sgiliau, gwybodaeth a gallu pobl i ddatblygu gyrfa
  • dwysau cyfnewid gwybodaeth rhwng y diwydiant biofeddygol a'r byd academaidd
  • ychwanegu gwerth at y sector Gwyddorau Biofeddygol ac economi'r DU trwy gynyddu cynhyrchiant

Mwy o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28th Ebrill 2020