Hyfforddiant Arlein Newydd i'r Gweithlu ar Ffyrlo yng Nghymru

Mae adnoddau dysgu arlein newydd gyda’r nod o helpu gweithwyr ar ffyrlo o ganlyniad i’r coronafeirws i ddysgu sgiliau newydd nawr yn fyw.

Mae darpariaeth e-ddysgu anffurfiol newydd wedi eu lansio yn ddiweddar gyda’r nod o helpu gweithwyr ar ffyrlo i wella eu lefelau gwybodaeth mewn amrediad eang o feysydd, a chefnogi eu lles meddyliol a’u helpu i baratoi ar gyfer y dyfodol ar yr un pryd.

Gall dysgwyr ymweld â gwefan Cymru’n Gweithio lle byddant yn cael eu cyfeirio i amrywiaeth o adnoddau arlein am ddim a fydd yn eu helpu i adnewyddu eu sgiliau.

 

Mae’r adnoddau arlein am ddim yn cynnwys gwasanaethau cymorth arlein Busnes Cymru, rhaglen OpenLearn y Brifysgol Agored a chyrsiau Gyrfa Cymru.

 

Mae gwybodaeth a chyngor ac arweiniad proffesiynol ar yrfaoedd hefyd ar gael dros y ffôn, arlein a thrwy gyfleustra sgwrsio ar y we Cymru’n Gweithio

 

Ewch i wefan Cymru’n Gweithio 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Ebrill 2020