Pecyn newydd "Canfod Cymorth" y DU ar gyfer Busnesau

COVID-19-Informationwelsh

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio pecyn ‘canfod cymorth’ newydd a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i ganfod yn gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddyn nhw yn ystod y pandemig COVID-19.

Bydd y pecyn, ar GOV.UK, yn gofyn i berchnogion busnes gwblhau holiadur syml arlein, sy’n cymryd ond munudau i’w gwblhau. Byddwch wedyn yn cael eich cyfeirio at restr o’r holl gymorth ariannol y gallent fod yn gymwys i wneud cais amdano.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ebrill 2020