Diwygiadau rheolau gwaith oddi ar y gyflogres wedi eu gohirio tan 2021

s300_HMT_buiding_plaque

Mae diwygiadau i reolau gweithio oddi ar y gyflogres wedi eu gohirio 12 mis fel rhan o becyn ymateb economaidd Covid-19 y llywodraeth. Mae’n rhan o gynllun cydgysylltiedig gan y llywodraeth i gynorthwyo busnesau ac unigolion,

Bydd y rheolau, sy’n sicrhau bod dau berson sy’n eistedd ochr yn ochr yn gwneud yr un gwaith i’r un cyflogwr yn cael eu trethu yn yr un ffordd, nawr yn dod i rym ar 6 Ebrill 2021 yn hytrach na 6 Ebrill eleni.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Ebrill 2020