Lansio Cronfa Gymorth (DU) Ymddiriedolaeth y Tywysog a NatWest

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog a NatWest wedi lansio cronfa grant gwerth £5miliwn i fentrwyr ifanc sydd wedi eu heffeithio gan coronafeirws. Mae’r gronfa ar gael i fentrwyr 18-30 oed, sy’n gallu gwneud ceisiadau am grantiau a chefnogaeth wedi’i theilwra o 6ed Ebrill ymlaen. Gall grantiau gael eu defnyddio i gynnal gweithgareddau busnes yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â thalu unrhyw rwymedigaethau ariannol sy’n bodoli eisoes, fel talu am gyfarpar hanfodol neu dalu anfonebau oddi wrth gyflenwyr. Ochr yn ochr â’r grantiau yma, bydd y fenter hefyd yn cynnig cymorth ac arweiniad un wrth un i ymgeiswyr sydd eu hangen.

 

Rhagor o wybodaeth yma 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Ebrill 2020