Cyflymu Cymru i Fusnesau: COVID 19 : Adnoddau ar gyfer Busnesau

SFBW-HowTo-VideoConf

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi dwyn ynghyd nifer o adnoddau i’ch helpu i newid i weithio o gartref, hyrwyddo eich busnes a chystadlu arlein. Mae’r rhain y cynnwys blogiau a rhestri gwirio gyda phynciau megis ‘Sut i ddefnyddio cynadledda fideo’ a ‘Sut i gadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid’. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth

At hyn, mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn parhau i gynnig amrediad o weminarau am ddim gan gynnwys sesiynau blasu 20 munud ac amrywiol gyrsiau manylach. Bydd y rhain yn eich helpu i roi technoleg ddigidol wrth graidd eich busnes. I weld manylion dyddiadau a phynciau, cliciwch yma  

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ebrill 2020