Cymerwch ran yn Arolwg 3 COVID-19, techUK

tech Uk Survey logo

Mae techUK yn gweithio pob awr dan haul i ddeall yr effaith y mae COVID-19 yn ei gael ar y sector a sut y gall y Llywodraeth ddarparu cefnogaeth i fusnesau drwy’r cyfnod hwn. 

Trwy arolygon ac allgymorth i aelodau a phobl nad ydynt yn aelodau, bydd techUK yn mesur curiad y sector yn ogystal â helpu’r diwydiant i lywio drwy’r argyfwng drwy eu  Hwb COVID-19.

A fyddech cystal â rhoi pum munud o’ch amser i lenwi eu holiadur. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir yn yr arolwg hwn yn cael ei chadw’n ddienw;

Mae croeso i chi rhannu’r holiadur gydag eraill yn y gymuned dechnegol

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mai 2020