Technology Connected yn Cynnig Aelodaeth Am Ddim i Gefnogi Busnesau Technoleg

Technology Connected, ESTnet gynt, yw rhwydwaith mwyaf sefydledig Cymru o fusnesau technoleg ac maen nhw wedi bod yn cynrychioli, yn hyrwyddo a chefnogi technoleg Gymreig ers dros ddau ddegawd. Maen nhw newydd lansio menter aelodaeth newydd a fydd yn rhoi mynediad am ddim am dri mis i fuddion, mentrau a chefnogaeth i fusnesau technoleg yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Rhagor o wybodaeth yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ebrill 2020