Gweithgynhyrchwyr o Dorfaen, Capital Valley Plastics, yn cefnogi ysbytai gyda deunyddiau hanfodol

                Production line (002) smaller     Hi Def logo

Mae Capital Valley Plastics, a sefydlwyd yn 1987 ac sydd wedi eu lleoli yng Nghwmafon, yn gwmni arobryn sy’n cyflogi 100 o staff ac sy’n ailgylchu 9,000 o dunelli o sbwriel plastig pob blwyddyn ac yn cynhyrchu 10,500 tunnell o nwyddau newydd i’r diwydiant adeiladwaith pob blwyddyn.  Maen nhw nawr yn gweithio gyda Ffederasiwn Plastigion Prydain a GOV.UK i gynnig cefnogaeth wrth roi deunyddiau hanfodol i nifer o ysbytai a’r sector gofal iechyd yn ystod y frwydr yn erbyn COVID – 19.

Yn ddiweddar, ymatebodd Capital Valley Plastics yn gyflym i gais brys gan gleient o Gaerwysg, Rawle Gammon a Baker Building Supplies, un o farsiandwyr adeiladwyr annibynnol mwyaf blaenllaw y De Orllewin am gyflenwad o orchuddion polythen i helpu gydag adeiladu ysbyty COVID -19 dros dro yn Nyfnaint. O fewn 24 awr, danfonwyd 2 dunnell fetrig o ddeunyddiau, ac yna 9 tunnell fetrig yn ystod y dyddiau wedyn.

Mae Capital Valley Plastics hefyd wedi cyflenwi 66 tunnell fetrig o bolythen i nifer o brosiectau COVID-19 yn Llundain, trwy un o’u dosbarthwyr yn Grangewood Plastics.

Hefyd, aeth Rheolwr Gyfarwyddwr Capital Valley Plastics, Roger Phillips, â rhodd o becynnau o bolythen i ysbyty Neville Hall, Y Fenni. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio i ddiogelu cyfarpar meddygol, creu sgriniau a lapio cyfarpar diogelwch llygredig cyn ei waredu.

Dywedodd y Dr Brooks o Ysbyty Neville Hall:

"Mae’r staff yn defnyddio’r polythen i wneud gorchuddion ar gyfer trolïau ac wedi gosod sgrin mewn ardal rhwng dwy theatr. Maen nhw ar ben eu digon.  ‘Alla’ i ddim diolch digon i Capital Valley Plastics.  Mae gweld y deunyddiau’n cael eu defnyddio er lles cleifion yn ardderchog".

Dywedodd Roger “Yma yn Capital Valley Plastics rydym yn parhau i weithredu’n ddiogel ac yn ôl canllawiau’r llywodraeth. Rydym yn falch o’n cyfraniad ac yn awyddus i wneud pob dim medrwn ni i helpu unrhyw brosiectau COVID-19 mewn unrhyw ffordd bosibl.”

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen “Rwy’n falch iawn o glywed fod cynhyrchwyr lleol, Capital Valley Plastics, yma yn Nhorfaen yn cyfrannu at yr ymdrechion i ymladd firws COVID-19 ac yn cyflenwi deunyddiau i ysbytai i helpu i ddiogelu cleifion a gweithwyr iechyd ar yr adeg dyngedfennol hon.  Hoffwn ddiolch i Roger a’i dîm am eu holl ymdrechion.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ebrill 2020