Sector gweithgynhyrchu Torfaen yn cael ei annog i gefnogi cynhyrchu cyfarpar diogelwch

PPE

Mae gweithgynhyrchwyr yn Nhorfaen yn cael eu hannog i gefnogi cynhyrchiad cyfarpar diogelwch trwy ailgyfeirio’u gwaith, ble bynnag y bo hynny’n bosibl, mewn ymdrech i gynyddu cyflenwadau a chynnyrch ar gyfer gweithwyr gofal iechyd rheng flaen a gwasanaethau sy’n wynebu prinder yn ystod cyfnod  COVID 19.

Mae’r cyflenwadau yma sy’n hanfodol ar gyfer lledaeniad yr haint yn cynnwys cyfarpar hanfodol, cynhyrchion glanhau a chyfarpar diogelwch personol. Mae enghreifftiau’n cynnwys: diheintydd dwylo, mygydau peiriannau anadlu, gorchuddion wynebau, amddiffynwyr llygaid (sbectol), gynau, siwtiau perygl, siwtiau amddiffyn y corff, gorchuddion traed /esgidiau a chynnyrch glanhau diheintio. 

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng nghyngor Torfaen, “Hoffem ofyn i unrhyw fusnesau yn y fwrdeistref i ystyried sut allan nhw arallgyfeirio neu aildrefnu eu gwaith ar yr adeg hon i gefnogi’r GIG a’r sector gofal iechyd yn eu hymdrechion  yn y cyfnod digyffelyb hwn.  Bydd cynnydd mewn cynhyrchu cynnyrch y mae mawr eu hangen yn helpu gyda’r pwysau ar wasanaethau ac yn helpu i amddiffyn staff sydd ar y rheng flaen. Oherwydd cryfder traddodiadol y sector gweithgynhyrchu a pheirianneg yn Nhorfaen rwy’n credu bod ein cwmnïau lleol mewn sefyllfa dda i ymateb i’r her. Yn gyntaf, cysylltwch â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru sy’n gweithio gyda diwydiant i roi hwb i gyflenwad nwyddau a datblygu atebion sy’n diwallu anghenion brys GIG Cymru.”

Ewch i: https://lshubwales.com/cy/galw-am-gydweithrediad-y-diwydiant-i-ymladd-coronafeirws

E-bost: infectioncontrol@lshubwales.com

Visit: https://lshubwales.com/call-industry-collaboration-fight-coronavirus

Email: infectioncontrol@lshubwales.com

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 8th Ebrill 2020