Rheol dwy fedr i amddiffyn gweithwyr yng Nghymru rhag y coronafeirws wedi ei chyhoeddi

Bydd rheolau newydd i amddiffyn gweithwyr yn ystod toriad allan Coronafeirws yn dod i rym ar ddydd Mawrth y 7fed yn y bore.

Bydd y rheoliadau’n golygu y bydd y rheol cadw pellter cymdeithasol o 2m yn berthnasol i unrhyw weithle, gan gynnwys cartrefi, lle mae gwaith ac atgyweiriadau’n cael eu gwneud a gofod awyr agored. Mae’r rheolau newydd yn berthnasol i’r gweithleoedd hynny nad ydynt yn dod o dan y rheolau aros gartref gwreiddiol a gyflwynwyd bron i bythefnos yn ôl.          

Bydd rhaid i bob busnes weithredu pob mesur rhesymol i sicrhau bod y rheol 2m yn cael ei chynnal rhwng pobl yn yr eiddo pan mae gwaith yn cael ei wneud. Bydd cyfarwyddyd yn cael ei gyhoeddi i esbonio beth ellir ei ddisgwyl yn rhesymol gan gyflogwyr a busnesau.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 6th Ebrill 2020