Gweminarau am ddim yn dod gan ACAS

ACAS webs

Mae dau ddyddiad newydd wedi eu cyhoeddi:  

Absenoldeb Ffyrlo: Cynllun Cadw Swyddi CThEM

Mae’r weminar hon yn esbonio cynllun CThEM ar gyfer cyflogwyr sydd wedi rhoi eu gweithwyr ar ffyrlo, neu sy’n bwriadu gwneud hynny. Mae’n cynnwys:

  • pwy all hawlio
  • beth ellir ei hawlio, a’r hyn nad yw’n cael ei gynnwys
  • ystyriaethau absenoldeb mamolaeth
  • ystyriaethau Cyflog Cenedlaethol Lleiaf
  • effeithiau ar hawl i wyliau
  • dewis gweithwyr ar gyfer ffyrlo a chael cytundeb
  • gwarchod a ffyrlo

Dydd Mawrth 5 Mai - 10.30am-11.30am 

Dydd Iau 7 Mai - 2pm - 3pm 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 27th Ebrill 2020