Rhaglen Sgiliau Hyblyg Llywodraeth Cymru: 50% ar gael tuag at gostau hyfforddiant

Mae’r gronfa hon ar gael ar draws pob sector a maes yng Nghymru ac yn rhoi cyfraniad o 50% i gwmnïau er mwyn iddyn nhw wella sgiliau eu staff mewn nifer o sectorau / meysydd, yn benodol

 

  • Gweithgynhyrchu a pheirianneg uwch
  • Sgiliau digidol uwch
  • Lled-ddargludyddion cyfansawdd
  • Sgiliau allforio

 

Mae manylion pellach ar wefan Porth Sgiliau Busnes Cymru , sy’n cynnwys dolen ble gall cyflogwyr gyflwyno mynegiant o ddiddordeb (arian ar gael tan 31ain Mawrth 2021)

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 23rd Ebrill 2020