Cymorth Dŵr Cymru i Fusnesau

I helpu busnesau ar yr adeg yma, mae Dŵr Cymru wedi cyflwyno newidiadau dros dro (ers 23ain Mawrth) i gynnig gwyliau taliadau a chynlluniau talu diwygiedig, yn ogystal â stopio datgysylltu am beidio â thalu.


Tra bod busnes ar gau dros dro a dim dŵr yn cael ei ddefnyddio, ni fydd Dŵr Cymru’n codi tâl gwasanaeth (fel sy’n arferol).  Byddan nhw’n parhau i ddanfon a biliau am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth a ddefnyddiwyd hyd at 23ain Mawrth.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am eich bil neu gyfrif, cysylltwch â Dŵr Cymru ar 0303 313 0021 (9am - 5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener)

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Ebrill 2020