Menywod yn y Maes Arloesi 2020: cyhoeddi cyllid newydd

s300_18_1133_052_Women_In_Innovation_Agnes_Czako_AirEx_06_FINAL_EDIT_24_0MB0-960x640

Mae Innovate UK wedi cyhoeddi ton newydd o Wobrau Menywod yn Arloesi i ddod o hyd i arloeswyr fwyaf addawol y DU a’u cefnogi i ddatblygu eu syniadau a thyfu eu busnesau.

Bydd hyd at 10 o ferched yn derbyn £50,000 yr un yn ogystal â rhaglen bwrpasol o hyfforddi, mentora a chymorth twf arloesedd. Y flaenoriaeth fydd ymgysylltu â menywod sy'n arloeswyr ledled y DU.

 

Dysgwch mwy yma 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28th Ebrill 2020