Pecyn Cymorth Refeniw £25.5 Miliwn ar gyfer Sefydliadau Celfydyddol

Bydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol (Refeniw) ar gyfer y Celfyddydau yn cefnogi gweithgareddau tan fis Mawrth 2021 a bydd yn talu sylw penodol i’r sawl sy’n profi pwysau ariannol arwyddocaol. Gellir defnyddio’r arian ar gyfer costau busnes sefydlog gan gynnwys staff, rhent a TG, ynghyd ag addasiadau i baratoi ar gyfer ailagor.

 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm 9fed Medi 2020.

 Mwy o fanylion a sut i wneud cais

https://arts.wales/cy/coronafeirws-cymorth-refeniw-i-sefydliadau-celfyddydol

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Awst 2020