ASTUTE 2020 Gweminar Cefnogi Gweithgynhyrchu yng Nghymru drwy'r Cyfnod Clo i Adferiad, 17eg Medi

Ymunwch â James Davies, Cadeirydd Gweithredol, Diwydiant Cymru ac ASTUTE 2020 wrth iddynt amlinellu sut gall y gweithrediad a ariennir gan yr UE gefnogi busnesau gweithgynhyrchu Cymru i ddelio gyda’r problemau a’r heriau o ddychwelyd i’r gwaith a meithrin gwytnwch hirdymor.

Gan danlinellu’r heriau gweithgynhyrchu penodol, y cyfleoedd a’r cymorth sydd ar gael, bydd y panel o arbenigwyr gweithgynhyrchu wedyn yn cynnal sesiwn fyw Holi ac Ateb i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. 

Yn cynnwys trafodaethau ar:

  • Yrru Cynhyrchiant
  • Modelu Risgiau a Chyfleoedd
  • Deunyddiau Cynaliadwy 

Cofrestrwch drwy: https://www.eventbrite.co.uk/e/astute-2020-supporting-welsh-manufacturing-through-lockdown-to-recovery-registration-115864976263

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Awst 2020