Acas – cyngor i gyflogwyr am ddiswyddo staff

Mae Acas wedi cyhoeddi cyngor i gyflogwyr sy'n ystyried diswyddo staff oherwydd yr anawsterau ariannol y gallai'r busnes fod yn eu hwynebu oherwydd coronafeirws.

Y cyngor allweddol yw y dylai cyflogwyr yn ymgynghori’n iawn â’u staff i ofyn am farn ar atebion, a allai gynnwys rhewi’r broses recriwtio neu gyfyngiadau goramser.

Y dewis olaf ddylai diswyddo fod bob amser, pan na fydd unrhyw ateb arall ar ôl.

Os nad oes gan gyflogwr unrhyw ddewis yna mae yna reolau llym ynghylch ymgynghori â gweithwyr yr effeithir arnynt, bydd y cyfnod ymgynghori lleiaf yn amrywio yn dibynnu ar nifer y gweithwyr y mae cyflogwr yn dymuno eu diswyddo.

 Mae angen i gyflogwyr sydd am ddiswyddo 20 neu fwy o staff ymgynghori ag undeb llafur cydnabyddedig neu gynrychiolwyr etholedig gweithwyr ynghylch y newidiadau arfaethedig.

 Am ragor o gyngor a gwybodaeth ewch i wefan Acas.

Ffynhonnell: Busnes Cymru

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Awst 2020