BIND 4.0: Cyflymu eich Busnes gyda prosiectau a chwsmeriaid real o gwmnïau amlwg o safon byd-eang

Cost: Am ddim

Bydd BIND 4.0, y rhaglen gyflymu gyntaf sy’n cynnig y posibilrwydd o gontractau mawr gyda cwmnïau mawr, yn gwneud cyflwyniad ar 26 Awst am 11 y bore mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. Cewch wybod mwy am y rhaglen arloesol hon a chlywed profiadau’r cyfarnogwyr blaenorol.

 Mae BIND 4.0 yn rhaglen gyflymu gyhoeddus-breifat yng Ngwlad y Basg. Mae’n targedu BBaChau gan gynnig y technolegau 4.0 gorau ar gyfer Diwydiant (data mawr, rhithiol a reliti estynedig, roboteg cydweithredol, seibr ddiogelwch, y Rhyngrwyd Pethau, argraffu 3D, ac ati) yn y sectorau canlynol:   

  • Gweithgynhyrchu Uwch,
  • Ynni Smart,
  • Iechyd
  • Technoleg Bwyd

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Awst 2020