Busnesau yn ailagor ym mis Awst

Mae’r amserlen ar gyfer ailagor y busnesau/lleoliadau canlynol wedi ei chyhoeddi ar ôl 6ed adolygiad o’r rheoliadau coronafeirws:

O’r 3ydd Awst:

  • Tafarndai, barrau, bwytai a chaffis i allu ailagor dan do
  • Aliau bowlio, tai ocsiwn a neuaddau bingo
  • Lleoliadau priodas trwyddedig (ond rhaid i’r derbyniad gael ei gynnal y tu allan)

O’r 10fed Awst:

  • Pyllau nofio, campfeydd a chanolfannau hamdden
  • Mannau chwarae dan do, gan gynnwys chwarae meddal

Rhagor o wybodaeth yn GOV.WALES

https://llyw.cymru/teulu-a-ffrindiau-yn-ganolog-ir-rheoliadau-coronafeirws-newydd

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Awst 2020