COVID-19: Grant Darparwyr Gofal Plant

Bydd y Grant Darparwyr Gofal Plant yn cynnig cyllid penodol i’r sector gofal plant er mwyn helpu i sicrhau bod modd i fwy o ddarparwyr ailagor wrth i ysgolion ddychwelyd ym mis Medi.

Mae’r grant ar gael i leoliadau gofal plant sydd wedi methu â manteisio ar unrhyw gynlluniau cymorth eraill i fusnesau a gynigiwyd gan Lywodraethau Cymru a’r DU, a bydd y rhan fwyaf o’r darparwyr yn gymwys i gael grant untro o £2,500 i dalu costau fel rhent, cyfleustodau a chyflogau nas diwallwyd.

Bydd y cynllun yn dechrau gwahodd ceisiadau ar 24 Awst ac yn cau ar 31 Hydref 2020.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Llyw.Cymru.

https://llyw.cymru/4-miliwn-o-gyllid-i-ddarparwyr-gofal-plant-mewn-ymateb-ir-coronafeirws

Ffyhonnell: Busnes Cymru 

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/covid-19-grant-darparwyr-gofal-plant

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Awst 2020