COVID-19: Gweminarau ar y Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch

Mae CThEM yn cynnal gweminarau am ddim i gefnogi busnesau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Mae’r gweminarau yn rhoi trosolwg ar y cynllun ad-daliadau tâl salwch, gan gynnwys:

  • pwy all hawlio
  • pryd i ddechrau talu’r tâl salwch statudol
  • y gweithwyr y gallwch hawlio drostyn nhw
  • gwneud cais
  • cadw cofnodion, a mwy

Dewiswch ddyddiad ac amser

https://register.gotowebinar.com/rt/3667545685723120643?source=Apr-HMRC-DCS-SSP-EMP-2

Ffyhonnell: Busnes Cymru  

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Awst 2020