COVID-19: Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch ar gyfer ailagor yn raddol ac yn ddiogel

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau i helpu busnesau twristiaeth a lletygarwch i ailagor.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn cynnwys:

Os ydych chi'n ystyried beth sydd angen i chi ei wneud i ailddechrau eich busnes yn ddiogel, mae gan ‘Diogelu Cymru yn y Gweithle ' ganllawiau manwl, enghreifftiau ac adnoddau'ch helpu.

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/diogelu-cymru-yn-y-gweithle

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/covid-19-canllawiau-i-fusnesau-twristiaeth-lletygarwch-ar-gyfer-ailagor

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Awst 2020