Galw ar fusnesau bach a chanolig neu elusennau: mewnbwn Seiberdrosedd am ddim ar gael

GPcybercrime Team

Mae Tîm Seiberdroseddau Heddlu Gwent eisiau i fusnesau bach a chanolig neu elusennau yn yr ardal leol fynegi diddordeb mewn cael mewnbwn Seiberdroseddau am ddim ar gyfer perchnogion neu staff i helpu i leihau eu risg i Seiberdroseddau.

Gallai hyn fod cyn lleied â sesiwn 10 munud ar sgamiau arlein cyffredin a’r hyn i wylio allan amdano, neu sesiwn fanylach lle gallwn eich tywys drwy bynciau amrywiol megis sut i adnabod ebostiau gwe-rwydo, twyll mandad, sut i greu cyfrineiriau cadarn cofiadwy, diweddaru meddalwedd, copïau data wrth-gefn, maleiswedd ac amgryptiad.

 I gofrestru eich diddordeb, ebostiwch: natalie.evans@gwent.pnn.police.uk

 Yn y cyfamser, edrychwch ar gyfrif Twitter Seiberdrosedd Heddlu Gwent @GPCyberCrime i gael diweddariad dyddiol o’r sgamiau i wylio allan amdanynt, a sut i gynyddu eich Diogelwch Seiber ar gyfer eich busnes a’ch teulu.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Awst 2020