Newidiadau i Gynllun Cadw Swyddi Coronafeirws o fis Medi 2020

Bydd Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn cau ar 31 Hydref 2020.

Dim ond nodyn atgoffa am y newidiadau i CJRS ar gyfer mis Medi.

Ar gyfer mis Medi, bydd y llywodraeth yn talu 70% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,187.50 y mis am yr oriau mae'r gweithiwr ar ffyrlo. Bydd cyflogwyr yn talu Cyfraniadau Iechyd Gwladol a chyfraniadau pensiwn ER ac yn ychwanegu at gyflogau gweithwyr i sicrhau eu bod yn cael 80% o'u cyflogau hyd at uchafswm o £2,500, am yr amser maen nhw ar ffyrlo.

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn cynnig arweiniad pellach ac mae modd cadw lle ar weminarau byw ar newidiadau i'r cynllun a sut maen nhw'n effeithio ar fusnesau ar-lein.

 Ewch i wefan gov.uk i gael rhagor o fanylion

https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wages-through-the-coronavirus-job-retention-scheme

https://www.gov.uk/guidance/help-and-support-if-your-business-is-affected-by-coronavirus-covid-19

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme/changes-to-the-coronavirus-job-retention-scheme

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Awst 2020