Clybiau Plant Cymru Kid's Clubs – cefnogi busnesau gofal plant y tu allan i'r ysgol

Bydd lleoliadau gofal plant yn gallu cynyddu nifer y plant maent yn gofalu amdanynt, ac mae  Clybiau Plant Cymru nawr y cefnogi lleoliadau gofal plant gyda’u cynlluniau i ailagor, gan gynnwys y canlynol: 

  • gweminarau rhwydweithio – 8 o weminarau rhwydweithio am ddim i’w cyflenwi ym mis Awst i gefnogi’r Sector Gofal Plant a fydd yn rhedeg dros gyfres o foreau, prynhawniau a gyda'r nos ar y pynciau canlynol, i baratoi ar gyfer ailagor eich lleoliad gofal plant ar ôl Covid-19 a gwaith chwarae ar ôl Covid-19
  • adnoddau a chanllawiau - mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs hefyd wedi datblygu amrediad o adnoddau a chanllawiau i gefnogi Clybiau Gofal Plant y tu Allan i’r Ysgol yn ystod yr argyfwng Covid-19  gan gynnwys canllawiau ar ailagor a thempledi a chynllunio ariannol ac adnoddau ariannu
  • hyfforddiant – mae’r tîm hyfforddi wedi datblygu dulliau cyflenwi arlein ar gyfer cymwysterau a hyfforddiant DPP ar ôl y cyfnod clo, ac ar hyn o bryd yn cyflenwi prentisiaethau Lefel 2, 3 a 5 ac maent yn gallu cynnig cyflenwad arlein Dyfarniad Lefel 3 CACHE mewn Pontio i Waith Chwarae (o’r blynyddoedd cynnar) a hyfforddiant diogelu arlein

 Ewch i wefan Clybiau Plant Cymru i gael rhagor o wybodaeth 

https://www.clybiauplantcymru.org/training-events.asp

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Awst 2020