Comparison Creator yn dathlu ei 10fed pen-blwydd drwy ehangu'r tîm 100% a symud i swyddfa newydd

CC Logo (002)

 

Mae Comparison Creator yng Nghwmbrân yn dathlu ei 10fed pen-blwydd gydag ychwanegiadau arwyddocaol i’r tîm, gan fynd o staff o saith ar ddiwedd 2019 i 14 heddiw.

 Mae Comparison Creator hefyd wedi symud i swyddfa fwy yng Nghanolfan Arloesi Springboard yn Llantarnam, a fydd yn galluogi i’r busnes dyfu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod.

 Wedi ei sefydlu gan y PSG Steve Jones yn 2010, mae Comparison Creator yn pweru gwasanaethau cymharu label gwyn ar gyfer brandiau megis MoneySuperMarket, Compare the Market, GoCompare, Confused.com, uSwitch a Money.co.uk. Mae’n darparu amrediad o gymariaethau cynnyrch o yswiriant dyfeisiau, yswiriant torri i lawr, argyfwng yn y cartref a chynlluniau boeler, bwlch cerbydau, beiciau, gwarant cerbydau, cynlluniau angladd ac yswiriant priodas.

 Mae hefyd yn un o’r unig ddarparwyr cymhariaeth annibynnol aml-sianel yn y DU ac mae’n caniatáu o gwsmeriaid adolygu polisïau yn seiliedig ar yr yswiriant a ddarparwyd ac ansawdd y cynnyrch, nid y pris yn unig.

 Meddai Steve am ben-blwydd y cwmni: “Er bod 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol i bob un ohonom sy’n rhedeg busnes, mae’n wych o hyd gallu dathlu Comparison Creator yn cyrraedd y garreg filltir hon drwy ddod â mwy o bobl i mewn i’r tîm a hefyd symud i swyddfa fwy, sy’n sicrhau bod gennym y lle i ehangu a thyfu.”

 Ychwanegodd Steve: “Mae wedi bod yn ddeng mlynedd lonnol a llawn digwyddiadau. Gyda mwy o gynhyrchion ar fin cael eu lansio a mwy o bartneriaid yn ymuno, mae’n wych gweld y cwmni bach hwn a sefydlais ddegawd yn ôl yn mynd o nerth i nerth gyda thîm gwych y tu cefn iddo. Ni allaf aros i weld beth sy’n digwydd yn y 10 mlynedd nesaf.”

Mae ‘Comparison Creator’ hefyd wedi ennill Gwobr Arloeswr Digidol y DU 2020 yng Ngwobrau FinTech gan gylchgrawn Wealth & Finance International. Darllenwch ymlaen  https://www.wealthandfinance-news.com/issues/fintech-awards-2020/20/

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20th Awst 2020