Ydych chi wedi ystyried cyflogi prentis trwy Hyfforddiant Torfaen?

Mae Llywodraeth Cymru yn gweld Prentisiaethau fel ffordd i roi hwb i’r economi yn ystod y pandemig coronafirws hwn.

Ydych chi wedi ystyried cyflogi prentis trwy Hyfforddiant Torfaen? O 1af o Awst 2020 gallwn cynnig prentisiaethau mewn Gweinyddu Busnes, Gwasanaeth Cwsmer, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant, Manwerthu a Warysau .

Mae prentisiaethau yn rhaglen pob oedran. Gellir cyflogi prentisiaid am o leiaf 16 awr yr wythnos, a gellir eu talu £4.15 yr awr, neu fwy, wrth iddynt weithio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Mae ymadawyr ysgol eleni wedi cael amse garw, gyda’r ysgol yn dod i ben yn sydyn a’r cyfle I ragori yn eu harholiadau yn cael eu tynnu oddi arnyn nhw. A allwch chi gynnig cyfle iddyn nhw os gwelwch yn dda?

Os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch â Nic neu Lauren ar:

Nichole.stanley@torfaen.gov.uk neu Lauren.mills@torfaen.gov.uk

TAFLEN

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 17th Awst 2020