Yn Cyflwyno Cynllun Cymorth Busnesau Bach newydd BT

Mae Cynllun Cymorth Busnesau Bach BT yn cyflwyno mesurau newydd sydd wedi’u dylunio i hybu hyder, cysylltedd a llif arian busnesau bach, i helpu i roi hwb i adferiad a thwf yn sgil yr achos o coronafeirws. Mae'r 10 menter wedi'u datblygu i fynd i'r afael â rhai o'r gwasgbwyntiau mwyaf y mae busnesau bach yn eu profi, fel y datgelwyd gan ymchwil BT gyda Busnesau Bach ym Mhrydain. 

  • hybu  cysylltedd - ariannu cysylltiadau busnes cyflym iawn, bwrsariaethau i  fusnesau sy'n cychwyn yn y DU, helpu busnesau bach i fynd yn ddi-arian
  • llif arian gwell – talu'n brydlon i gyflenwyr busnesau bach BT, hyblygrwydd ariannol i'r rhai sydd wedi’u heffeithio fwyaf
  • meithrin hyder – mentora, cyrchu hysbysebu ar y cyfryngau digidol a chymdeithasol,  caffael sgiliau digidol newydd, cymorth lles

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan BT

https://www.bt.com/about/bt/our-company/group-businesses/enterprise/small-business-support-scheme

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Awst 2020