Bonws Cadw Swyddi: Manylion pellach ar gael gan CThEM

Bydd y Bonws Cadw Swyddi a gyhoeddwyd gan y Canghellor Rishi Sunak yn golygu y gall busnesau dderbyn taliad unwaith ac am byth o £1,000 am bob gweithiwr a oedd ar ffyrlo os ydynt yn dal i gael eu cyflogi ar ddiwedd mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Mae datganiad polisi a gyhoeddwyd gan CThEM yn rhoi manylion pellach ac yn cynnwys gwybodaeth ar, er enghraifft:

  • Pa gyflogwyr a all hawlio
  • Gweithwyr sydd wedi eu trosglwyddo dan TUPE neu oherwydd newidiadau mewn perchnogaeth
  • Pa weithwyr y gellir hawlio amdanynt
  • Sut i hawlio
  • Beth i’w wneud nesaf

Rhagor o wybodaeth ar wefan CThEM

https://www.gov.uk/government/publications/job-retention-bonus/job-retention-bonus

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Awst 2020