METal yn cyhoeddi bod cwrs gweithgynhyrchu Technoleg nawr arlein ac AM DDIM i fusnesau yng Nghymru (am gyfnod penodol)

Trosolwg o brosesau gweithgynhyrchu cyffredin ar gyfer gwireddu cynhyrchion, dewis deunyddiau, awtomeiddio a thechnolegau gweithgynhyrchu sy’n tarfu.

Yn addas i unrhyw un sydd eisiau cael / gwella eu gwybodaeth o brosesau gweithgynhyrchu a’u cysylltiad â deunyddiau. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol ond bydd angen peth gwybodaeth dechnegol.

Manylion pellach a bwcio:

https://www.project-metal.co.uk/courses/course/manufacturing-technology

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 24th Awst 2020