Cyfraith newydd i sicrhau bod gweithwyr ar ffyrlo yn derbyn taliadau colli swydd llawn

Fel arfer, mae gan weithwyr gyda mwy na 2 flynedd o wasanaeth parhaus sy’n colli eu gwaith hawl i daliad colli swydd statudol sy’n seiliedig ar hyd gwasanaeth, oedran a chyflog, hyd at uchafswm statudol.

 Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno deddfwriaeth o ddydd Gwener 31 Gorffennaf a fydd yn: 

  • sicrhau bod gweithwyr ar ffyrlo yn derbyn tâl colli swydd statudol ar sail eu cyflogau arferol, yn hytrach na chyfradd ffyrlo ostyngedig
  • golygu nad yw’r rhai ar ffyrlo dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws ar eu colled os ydynt yn colli eu swydd
  • cymwys hefyd i dâl rhybudd statudol a hawliadau eraill, gan roi sicrwydd yn ystod yr amser anodd hwn

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/news/new-law-to-ensure-furloughed-employees-receive-full-redundancy-payments

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cyfraith-newydd-i-sicrhau-bod-gweithwyr-ar-ffyrlo-yn-derbyn-taliadau

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 3rd Awst 2020