Ail gyfnod y Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig (SEISS) nawr ar agor

Mae ail gyfnod Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogedig (SEISS) llywodraeth y DU nawr ar agor a gall y rhai sy’n gymwys dderbyn grant gan y llywodraeth werth hyd at £6,570. Elwodd mwy na 2.7 miliwn ar gyfnod cyntaf SEISS yn ôl llywodraeth y DU.

Bydd y sawl sy’n gymwys nawr yn gallu derbyn ail grant, ac un derfynol, werth 70% o’u helw masnachu misol ar gyfartaledd, gyda’r arian yn glanio yn eu cyfrifon banc o fewn chwe diwrnod o wneud cais. Bydd CThEM yn gweithio allan os ydych yn gymwys a faint o grant a gewch.

Mae unrhyw un y mae eu busnes hunangyflogedig wedi ei effeithio’n andwyol gan y coronafeirws ers 14 Gorffennaf yn gymwys dan y cynllun.

Bydd cwsmeriaid cymwys yn cael eu hysbysu y gallent wneud eu cais am yr ail grant unrhyw adeg o ddyddiad penodol, nes bydd y cynllun yn dod i ben ar 18 Hydref 2020.

Mae’r meini prawf cymhwystra yr un fath â’r grant gyntaf, gyda phobl angen elw masnachu o ddim mwy na £50,000, yn cynrychioli o leiaf hanner cyfanswm eu hincwm.

Gwybodaeth bellach ac arweiniad llawn yma:

 https://www.gov.uk/government/news/million-of-self-employed-to-benefit-from-second-stage-of-support-scheme

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme.cy

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19th Awst 2020