Cyflymu Cymru i Fusnesau: Diogelu eich busnes, diogelu eich dyfodol gyda digidol

Gweminarau am ddim a chyngor 1-1 

Mae dyddiadau gweminarau mis Medi Cyflymu Cymru i Fusnesau bellach yn fyw. Bydd y rhain yn eich helpu i roi digidol wrth galon eich busnes i sicrhau bod eich cwsmeriaid yn dod o hyd i chi ar-lein, yn ogystal â'ch helpu chi i gadw ar ben pethau. Ymhlith y pynciau sydd ar gael y mae cyfryngau cymdeithasol, marchnata digidol, SEO, gwefannau, seiberddiogelwch, Microsoft 365, y cwmwl, a systemau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM).

Dewiswch eich pwnc a chadwch le rhad ac am ddim.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/digwyddiadau

Mae gan Cyflymu Cymru i Fusnesau hefyd ystod o ganllawiau Sut-I ymarferol i helpu'ch busnes

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cronfa-wybodaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Awst 2020