Cronfa Ailagor Theatrau

Mewn ymateb i’r argyfwng coronafeirws, mae’r Ymddiriedolaeth Theatrau wedi ailgyflwyno eu cynlluniau grantiau bach i gefnogi theatrau i dalu costau ychwanegol ailagor ar ôl cau am sawl mis.

 Mae’r grantiau o hyd at £5,000 ar gael i helpu theatrau dielw ledled y DU i wneud addasiadau sy'n gysylltiedig â Covid-19 a pharatoi ar gyfer ailagor.

 Bydd Cronfa Ailagor Theatrau yn cefnogi gwelliannau i adeiladau a phrynu offer a fydd yn cefnogi'r theatr i allu agor yn hyfyw ac yn ddiogel. Ni fydd yn talu costau refeniw.

 Rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sy'n dangos sut bydd y prosiect yn cefnogi ailagor eu theatr yn ddiogel.

Anogir theatrau’r Ymddiriedolaeth Theatrau i drafod y prosiect / gwaith cyn gwneud cais. Yn dilyn sgwrs gychwynnol, dylid anfon ceisiadau at tips@theatrestrust.org.uk. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 5 Hydref 2020. 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Theatrau.

http://www.theatrestrust.org.uk/how-we-help/grants-funding/theatre-reopening-fund

Ffynhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/newyddion/cronfa-ailagor-theatrau

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 26th Awst 2020